ย 

ษนวษฅส‡วษ“oส‡ วq ษนวสŒว วส llฤฑส - graphite + ink - 2017/On-Going

 

video + installation

โ€‹

films

โ€‹

drawing + painting

โ€‹

photos

โ€‹

โ€‹

โ€‹

info

Fish 2
ย